Forem Servicios Centrais

Situado no Polígono do Tambre atópanse as oficinas de xestión centralizada da actividade, que contan con despachos, sala de xuntas e zonas comúns.