Espazos virtuais

Os entornos persoais de aprendizaxe (PLEs) que todos os que usamos Internet usamos e que facilitan a aprendizaxe social son cada vez máis completos e variados, pero esa variedade fai que sean máis persoais.

Forem proporciona os grupos de formación unha serie de espazos que permitan o intercambio e a imbricación dos entornos persoais de cada un dos participantes:

  • Aula virtual na que os profesores e os alumnos poden interactuar e na que colocamos os recursos didácticos disponibles. A disponibilidade de recursos crece porque cada grupo aporta os seus.
  • Sala de clase virtual para sesiones en tiempo real.
  • Virtualización de máquinas que permite crear entornos de traballo diferenciados con sistemas operativos diferentes a demanda cando son requeridos.