Centro Forem Vigo

O centro de FOREM VIGO, inaugurado hai uns meses (5/06/08), está situado na zona do novo Pau de Navia.

Dispón de tres aulas e dous talleres homologados, un para as especialidades de electricidade e mantemento en xeral e outro de cociña acondicionado para a formación nas ocupacións relacionadas coa hostelería.

Ten unha aula polivalente para especialidades de carácter diverso: relacionadas coa sanidade, servizos sociais docencia, transporte e apoio as especialidades de taller e outras especialidades de carácter teórico que non requiran dotación específica de aula e outras dúas con dotación informática para especialidades de informática: ofimática, deseño web, deseño gráfico, industrial ou de interiores, autocad, topografía, programación e instalación. e para as especialidades relacionadas coa empresa: administrativo de persoal, dirección de empresa e secretariado de dirección

Homologacións:

OPERACIÓNS BASICAS DE COCIÑA – HOTR0108 - Certificado de Profesionalidade
COCIÑA – HOTR0408 - Certificado de Profesionalidade
ELECTRICISTA DE EDIFICIOS - ELEL10 - Certificado de Profesionalidade
ELECTRICISTA DE MANTEMENTO - ELER10 - Certificado de Profesionalidade
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA ELECTRONICA - EOCT31
TECNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO - IFCI17
FORMADOR OCUPACIONAL - SSCF10Certificado de Profesionalidade
DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA - IFCX0304
INFORMATICA DE USUARIO - IFCI23
DESEÑO MECÁNICO DE MODELADO PARAMETRICO DE PEZAS - ARGD03
TECNICO AUXILIAR EN DESEÑO INDUSTRIAL - ARGD30
ELECTRICISTA INDUSTRIAL - ELEA10
COIDADOR DE DISCAPACITADOS FISICOS E PSIQUICOS - SSCS01
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE - ADGG0208 - Certificado de Profesionalidade
PROGRAMADOR DE APLICACIONS INFORMATICAS - IFCI10
XEFE DE COCIÑA - HOTR30
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS - ADGD0208 - Certificado de Profesionalidade
MANTEMENTO E REPARACION MAQUINAS E EQUIPOS ELECTRICOS - ELER12
PROCESADOR DE CATERING - INAR20
TECNICO AUXILIAR EN DESEÑO GRAFICO - ARGD10
PASTELEIRO - INAP20
XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA - ADGD0108 - Certificado de Profesionalidade
TECNICO AUXILIAR EN DESEÑO DE INTERIORES - ARGD40