Centro Forem Santiago

 

O centro de FOREM SANTIAGO dispón de cinco aulas e tres talleres.

Ten tres aulas polivalentes para especialidades de carácter diverso: relacionadas coa sanidade, servizos sociais docencia, transporte e outras especialidades de carácter teórico que non requiran dotación específica de aula e outras dúas con dotación informática para especialidades de informática: ofimática, deseño web, medio ambiente, autocad, topografía, programación e instalación e para as especialidades relacionadas coa empresa: administrativo de persoal, dirección de empresa e secretariado de dirección.

Os talleres do centro van dirixidos a cubrir as especialidades de sanidade, sociosanitario e servios sociais, outro taller adicado a especialidades de soldadura, e un terceiro para a formación de electricidade e enerxías renovables.

Homologacións:

XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS - ADGD0208 - Certificado de profesionalidade
TÉCNICO AUXILIAR EN DESEÑO GRÁFICO - ARGD10
ELECTRICISTA INDUSTRIAL - ELEA10
CREACIÓN E XESTIÓN DE VIAXES COMBINADOS E EVENTOS - HOTG0108 - Certificado de profesionalidade
PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AO VISITANTE - HOTI0108 - Certificado de profesionalidade
FORMADOR OCUPACIONAL - SSCF10
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO - SSCS0108 - Certificado de profesionalidade
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS - SSCS0208 - Certificado de profesionalidade 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE - ADGG0208 - Certificado de profesionalidade
ELECTRICISTA DE MANTEMENTO - ELER10
MONITOR SOCIOCULTURAL - SSCS10
MONITOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - SSCS20
XESTIÓN CONTABLE E XESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA - ADGD0108 - Certificado de profesionalidade     
TÉCNICO AUXILIAR EN DESEÑO INDUSTRIAL - ARGD30
TÉCNICO AUXILIAR EN DESEÑO DE INTERIORES - ARGD40
ELECTRICISTA DE EDIFICIOS - ELEL10
PROGRAMADOR DE SISTEMAS - IFCI13
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS - IFCI16
TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO - IFCI17
PROGRAMADOR DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS - IFCI10
TÉCNICO EN SEGURIDADE DE REDES E SISTEMAS - IFCI21