Centro Forem Ourense

O Centro de FOREM OURENSE dispón de catro aulas e dous talleres homologados, un para especialidades relacionadas coa instalación de gas e calefacción e outro para especialidades de electricidade, electrónica e mantemento e enerxías renovables.

Ten tres aulas polivalentes para as especialidades de carácter diverso: relacionadas coa sanidade, servizos sociais, docencia, transporte, apoio as especialidades de taller e outras especialidades de carácter teórico que non requiran dotación específica de aula e outra con dotación informática para as especialidades de informática: ofimática, deseño web, autocad, topografía, programación e instalación e para as especialidades relacionadas coa empresa: administrativo de persoal, cad textil e dependente de comercio.

Homologacións:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE - ADGG0208  - Certificado de Profesionalidade
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS - IFCI16  
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN SAUDE MENTAL E TOXICOMANIAS - SANC4007  
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA - SANC3007  
AUXILIAR TECNICO DE TOPOGRAFIA - EOCT30  
CELADOR SANITARIO - SANC10  
CONSELLEIRO DE SEGURIDADE - TMVX10  
CREACION E XESTION DE EMPRESAS: AUTOEMPREGO - ADGC01  
DESEÑO MECANICO DE MODELADO PARAMETRICO DE PEZAS - ARGD03  
ELECTRICISTA DE MANTEMENTO- ELER10  - Certificado de Profesionalidade
ELECTRICISTA INDUSTRIAL - ELEA10  - Certificado de Profesionalidade
ESCAPARATISTA - COMP20  
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA ELECTRONICA - EOCT31  
INSTALACIONS DE ENERXIAS RENOVABLES EN EDIFICIOS - ELEL13  
INSTALADOR DE CALEFACCION E AUGA QUENTE SANITARIA - EOCI61  
INSTALADOR DE GAS - EOCI30  
MANTEDOR-REPARADOR DE CALEFACCION E AUGA QUENTE SANITARIA - EOCI62  
MANTEMENTO DE INSTALACIONS AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTOMATAS PROGRAMABLES  - ELER11  
MONITOR DE EDUCACION AMBIENTAL - SSCS20  
PROGRAMADOR DE APLICACIONS INFORMATICAS - IFCI10  
PROGRAMADOR DE APLICACIONS ORIENTADAS A OBXECTOS - IFCI3004  
PROGRAMADOR DE BASE DE DATOS RELACIONAIS - IFCI4004  
TECNICO DE SISTEMAS DE ENERXIAS RENOVABLES - ENAE30  
TECNICO EDITOR - ARGE20  
VENDEDOR TECNICO - COMV30  
XERENTE DE PEQUENO COMERCIO - COMD10  
XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA  - ADGD0108  - Certificado de Profesionalidade
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS-  ADGD0208  - Certificado de Profesionalidade