obxecto de aprendizaxe

Fallo da III EDICIÓN DO CONCURSO “O MELLOR OBXECTO DE APRENDIZAXE LIGADO AO SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIÓNS”

O comité avaliador do III EDICIÓN DO CONCURSO “O MELLOR OBXECTO DE APRENDIZAXE LIGADO AO SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIÓNS”, logo de examinar os obxectos achegados segundo os criterios establecidos, decidiu premiar os seguintes obxectos :

Primeiro premio:

  • Tablet Archos 101 10" 16GB Internet Tablet [  Ver características  ]
  • Obxecto de Aprendizaxe : Protocolo IPV6,  achegado por Javier Pérez Fernández.  Asociado á familia profesional Informática e Telecomunicacións, á cualificación profesional Operación de redes departamentais, e á unidade de competencia Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos

Segundo premio:

  • Tablet Archos 101 7" 8GB  Internet Tablet.  [  Ver características ]
  • Obxecto de Aprendizaxe : ‘El impacto de las NNTT en la formación’, achegado por Elena González de la Cámara Cayuela. Asociado á familia profesional Servicios Socioculturais e á Comunidade, á cualificación profesional Docencia da formación para o emprego, e á unidade de competencia Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

O terceriro premio, foi declarado deserto por non cumprir o resto dos obxectos presentados os requisitos mínimos de acordo coas bases establecidas.

Na valoración dos obxectos, tiveronse en conta, entre outros : o encadre dos obxectos nalgunha das familias profesionais do Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais, o etiquetaxe de metadatos segundo o estándar LOM-Es e outros aspecto técnicos definidos na ferramenta de avaliación LORI(Instrumento de Evaluación de Objetos de Aprendizaje).

Todos os obxectos presentados o concurso estarán disponibles en breve no portal do Proxecto Desire 3 www.proxectodesire.eu

Orixe RSS