desempregados

AFD 2012 : comezamos o luns 28

O vindeiro luns 28 de Maio, iniciamos o noso plan dirixido de forma preferente a desempregados. Os cursos desenvolveránse no que queda de ano e nesta programación AFD 2012 executaranse nas nosas instalacións de Cervo, Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo as accións formativas seguintes :

- CERVO :

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE

ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

AUXILIAR DE ENFERMARÍA EN XERIATRÍA         

- FERROL

XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS             

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE

TÉCNICO AUXILIAR EN DESEÑO INDUSTRIAL

AUXILIAR DE ENFERMARÍA EN XERIATRÍA

- LUGO :

XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE

OPERACIÓNS BASICAS DE COCIÑA        

COCIÑA              

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO                     

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS     

-  OURENSE :             

XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS                   

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE                   

XESTIÓN CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA                   

AUXILIAR DE ENFERMARÍA EN XERIATRÍA     

- SANTIAGO             

XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS                  

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE                  

XESTIÓN CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA                   

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN             

PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AO VISITANTE                         

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO                 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS     

- VIGO

XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS                      

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE                      

XESTIÓN CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA                      

OPERACIÓNS BASICAS DE COCIÑA                            

COCIÑA              

Podes consultar datas e contidos dende aquí.

Seguimos falando disto no noso espazo social en https://www.facebook.com/foremgalicia .

Desempregados 2011 : reunión docente

Onte tivo lugar, nas nosas oficinas centrais, unha xuntaza de traballo cos nosos docentes que impartirán as accións do plan preferentementre Desempregados 2011.

A reunión desenvolveuse na aula socio sanitaria, das nosas novas instalacións situadas no Poligo do Tambre.

A xuntanza estivo presentada pola Directora do Área Técnica e os técnicos asociados a cada unha das especialidades formativas principais. Entre outros temas presentaronse :

- os novos certificados de profesionalidade que impartiremos nesta programación,

- normas en canto a orde e xestión dos espazos en aulas e talleres,

- xestión do inventario dispoñible para cada curso, e

- as novas canles de comunicación cos nosos docentes e alumnos (@proxectodesire, para os nosos docentes; www.facebook.com/foremgalicia, para os nosos alumnos; e @foremgalicia para as novas corporativas)

Ademais destes tema principais, incidiuse na importancia do reciclaxe docente entorno os servizos da web 2.0.

Plan AFD 2011 : Programación Forem Galicia

O pasado martes,  foi publicada a programación correspondete o plan AFD 2011, aprobada pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. O plan comprende accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados/as, sendo o seu obxectivo primoridial, mellorar de forma substancial a cualificación dos traballadores que se atopan nesta situación,  de maneira que aumente a súa competencia profesional e a súa empregabilidade.
 

As accións formativas que se impartiran nos nosos centros, son as seguintes :

Forem Oleiros :

- XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE
- XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
- TECNICO DE SISTEMAS MICROINFORMATICOS
- TECNICO AUXILIAR EN DESEÑO GRAFICO
- FORMADOR OCUPACIONAL

Forem Cervo :

- ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER
- TECNICO DE SISTEMAS DE ENERXIA RENOVABLES
- AUXILIAR DE ENFERMARIA EN XERIATRIA
- CELADOR SANITARIO

Forem Ferrol :

- FORMADOR OCUPACIONAL
- TECNICO AUXILIAR EN DESEÑO INDUSTRIAL
- CELADOR SANITARIO
- AUXILIAR DE ENFERMARIA EN XERIATRIA
- ELECTRICISTA INDUSTRIAL
- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE

Forem Lugo :

- ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS
- ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS
- ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
- COCIÑA
- OPERACIONS BASICAS DE COCIÑA

Forem Ourense :

- PROGRAMADOR DE APLICACIONS INFORMATICAS
- TECNICO DE SISTEMAS DE ENERXIA RENOVABLES
- TECNICO DE SISTEMAS DE ENERXIA RENOVABLES
- ELECTRICISTA DE MANTEMENTO
- AUXILIAR TECNICO DE TOPOGRAFIA
- XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA

Forem Santiago :

- PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AO VISITANTE
- ELECTRICISTA DE MANTEMENTO
- ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
- ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS
- XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

Forem Vigo :

- PROGRAMADOR DE APLICACIONS INFORMATICAS 
- MANTEMENTO E REPARACION DE MAQUINAS E EQUIPOS ELECTRICOS
- TECNICO AUXILIAR EN DESEÑO GRAFICO 
- COCIÑA 
- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE

Toda a información referente as Accións Formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados/as pode consultarse no espazo da Conselleria de Traballo e Benestar aquí.

Rematamos o plan Desempregados 2010

O redor de 700 alumnos formaronse o longo do ano no plan de Desempregados 2010 que rematamos esta semana na Fundación Forem Galicia.

Na programación impartironse preto de 50 accións formativas agrupadas en distintas especialidades : ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN, INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS, SANIDADE, INSDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ARTES GRÁFICAS ou ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA, entre outras.

Ademais de acadar os obxectivos específicos de cada curso, os alumnos realizaron visitas a centros de traballo e, onde estaban programadas, realizaron prácticas non laborais para aplicar de primeira man o aprendido, baixo a supervisión do seu titor.

Nalgunhas especialidades e centros, desenvolveronse actividades e concursos que pretenderon simular un entorno de traballo real e estimular a creatividade dos participantes, como o concurso de tapas desenvolvido no noso centro de Forem Lugo, no curso de COCIÑA; ou o concurso de deseño dun fondo de escritorio corporativo, desenvolvido no noso centro de Forem Oleiros, no curso TÉCNICO AUXILIAR EN DESEÑO GRÁFICO.

Na programación 2011 xa se incorpora a nosa rede de centros propios o noso novo centro de Forem Santiago, cos novos talleres de Soldadura e Enerxias Renovables e as aulas especificas de Sanidade ou Informática.

Orixe RSS